Bảng tính tiền căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình tháng 8/2014.

Bảng tính tiền căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình quận 7 T8/2014.

Căn hộ 73.02m2, 2 pn:

Loại diện tích
Giá bán
Thuế GTGT
Phí bảo trì
Tổng thanh toán
Ghi chú
66,19m2 (73,02)24.904.464164.842.65032.968.5301.846.237.680Căn hộ 2 phòng ngủ
Lịch thanh toán
1.813.269.119
Đặt cọc: 50 tr.
Đợt 1 thanh toán 30% (sau 15 ngày): 543.980.735vnđ (bao gồm cả tiền cọc).
Các đợt tiếp theo mỗi tháng trả 17tr, chia làm 24 đợt =22.5% = 408tr.
Nhận nhà T6/2016: Thanh toán 44.5% = 806.890.310vnđ
Nhận sổ hồng thanh toán 3%.

Căn hộ 81.94m2, 2 pn:

 
Loại diện tích
Giá bán
Thuế GTGT
Phí bảo trì
Tổng thanh toán
Ghi chú
72.77m2 (81.94)25.419.979184.981.18936.996.2382.071.789.315Căn hộ 2 phòng ngủ
Lịch thanh toán
2.034.793.059
Đặt cọc: 50 tr.
Đợt 1 thanh toán 30% (sau 15 ngày): 610.437.917vnđ (bao gồm cả tiền cọc).
Các đợt tiếp theo mỗi tháng trả 17tr, chia làm 24 đợt = 408tr.
Nhận nhà T6/2016: Thanh toán đủ 97% = 955.311.350vnđ.
Nhận sổ hồng thanh toán 3%.

Lịch thanh toán sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho khách hàng, để cập nhật thông tin mới nhất xin vui lòng gọi đến:

SĐT: 0902 347 369 – 0918 18 60 18 Mr Toán

Mail: hagl.real@gmail.com

www:haglreal.org

Căn hộ 92.28m2, 2 pn:

Loại diện tích
Giá bán
Thuế GTGT
Phí bảo trì
Tổng thanh toán
Ghi chú
82.89m2(92.28)25.132.579208.323.94641.664.7892.333.228.191Căn hộ 2 phòng ngủ
Lịch thanh toán
2.291.563.420
Đặt cọc: 50 tr.
Đợt 1 thanh toán 30% (sau 15 ngày): 687.469.261vnđ (bao gồm cả tiền cọc).
Các đợt tiếp theo mỗi tháng trả 17tr, chia làm 24 đợt = 408tr.
Nhận nhà T6/2016: Thanh toán đủ 97% = 1.127.342.256vnđ
Nhận sổ hồng thanh toán 3%.
 

Căn hộ 114m2, 3 pn:

Loại diện tích
Giá bán
Thuế GTGT
Phí bảo trì
Tổng thanh toán
Ghi chú
103.5m2(114.1)24.396.083252.548.25250.509.6502.828.540.422Căn hộ 3 phòng ngủ
Lịch thanh toán
2.777.494.049
Đặt cọc: 50 tr.
Đợt 1 thanh toán 30% (sau 15 ngày): 833.248.214vnđ (bao gồm cả tiền cọc).
Các đợt tiếp theo mỗi tháng trả 25tr, chia làm 24 đợt = 600tr.
Nhận nhà T6/2016: Thanh toán đủ 97% = 1.344.245.735vnđ.
Nhận sổ hồng thanh toán 3%.
 

Căn hộ 113m2, 3 pn:

Loại diện tích
Giá bán
Thuế GTGT
Phí bảo trì
Tổng thanh toán
Ghi chú
103.4m2(113.7)24.110.151249.178.40949.835.6822.790.798.175Căn hộ 3 phòng ngủ
Lịch thanh toán
2.742.288.574
Đặt cọc: 50 tr.
Đợt 1 thanh toán 30% (sau 15 ngày): 822.686.572vnđ (bao gồm cả tiền cọc).
Các đợt tiếp theo mỗi tháng trả 25tr, chia làm 24 đợt = 600tr.
Nhận nhà T6/2016: Thanh toán đủ 97% = 1.319.602.002vnđ
Nhận sổ hồng thanh toán 3%.

Căn hộ 117.3m2, 3pn:

Loại diện tích
Giá bán
Thuế GTGT
Phí bảo trì
Tổng thanh toán
Ghi chú
106.6m2(117.3)24.119.861257.045.35551.409.0712.878.907.976Căn hộ 3 phòng ngủ
Lịch thanh toán
2.828.294.900
Đặt cọc: 50 tr.
Đợt 1 thanh toán 30% (sau 15 ngày): 848.488.470vnđ (bao gồm cả tiền cọc).
Các đợt tiếp theo mỗi tháng trả 25tr, chia làm 24 đợt = 600tr.
Nhận nhà T6/2016: Thanh toán đủ 97% = 1.379.806.430vnđ
Nhận sổ hồng thanh toán 3%.
 

Căn hộ 128.1m2, 3 pn:

Loại diện tích
Giá bán
Thuế GTGT
Phí bảo trì
Tổng thanh toán
Ghi chú
116.7m2(128.1)24.303.850283.577.31656.715.4633.176.065.939Căn hộ 3 phòng ngủ
Lịch thanh toán
3.119.885.224
Đặt cọc: 50 tr.
Đợt 1 thanh toán 30% (sau 15 ngày): 935.965.567vnđ (bao gồm cả tiền cọc).
Các đợt tiếp theo mỗi tháng trả 25tr, chia làm 24 đợt = 600tr.
Nhận nhà T6/2016: Thanh toán đủ 97% = 1.583.919.657vnđ
Nhận sổ hồng thanh toán 3%.

Căn hộ 149m2, 3pn:

Loại diện tích
Giá bán
Thuế GTGT
Phí bảo trì
Tổng thanh toán
Ghi chú
136.7m2(149.9)24.023.095328.957.11065.679.1423.678.031.963Căn hộ 3 phòng ngủ
Lịch thanh toán
3.612.352.795
Đặt cọc: 50 tr.
Đợt 1 thanh toán 30% (sau 15 ngày): 1.083.705.838vnđ (bao gồm cả tiền cọc).
Các đợt tiếp theo mỗi tháng trả 25tr, chia làm 24 đợt = 600tr.
Nhận nhà T6/2016: Thanh toán đủ 97% = 1.928.647.957vnđ
Nhận sổ hồng thanh toán 3%.

Căn hộ Penhouse 290m2, 4 phòng ngủ:

Loại diện tích Penhouse
Giá bán
Thuế GTGT
Phí bảo trì
Tổng thanh toán
Ghi chú
273.8m2(290.8)21.246.302581.660.000116.332.0006.514.592.000Căn hộ Penhouse
Lịch thanh toán
6.398.961.236
Đặt cọc: 50 tr.
Đợt 1 thanh toán 30% (sau 15 ngày): 1.919.688.370vnđ (bao gồm cả tiền cọc).
Các đợt tiếp theo mỗi tháng trả 45tr, chia làm 24 đợt = 1080tr.
Nhận nhà T6/2016: Thanh toán đủ 97% = 3.399.272.686vnđ
Nhận sổ hồng thanh toán 3%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>